แฟรนไชส์

ชาบูสายเขียว


สมัครสมาชิก WinPayFood 

    การสมัครสมาชิก WinPayFood ผู้สมัครทำความเข้าใจในข้อกำหนดของบริษัท วินเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์ จำกัด ได้กำหนดไว้ โดยผู้สมัครสมาชิก ยอมรับตามข้อกำหนดดังนี้

ข้อกำหนดการเป็นสมาชิก 


1.ผู้สมัครต้องทำตามกฎระเบียบของ บริษัท วินเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์ จำกัด ซึ่งการเข้ามาเป็นสมาชิก ต้องสั่งสินค้าตามที่กำหนดในระบบเท่านัน2.การสมัครสมาชิก คือการสั่งซื้อชุดแนะนำเพื่อน ราคา 999 บาท ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกตามที่ให้เลือกเท่านั้น3.การสมัครสมาชิก ต้องมีรหัสแนะนำเพื่อนก่อนลงทะเบียน เพื่อเข้าระบบแนะนำเพื่อน หลังจากสมัครสมาชิก จะได้รับรหัสสมาชิก ขึ้นต้นด้วย AG_ _ _ _ _ _ เพื่อใช้ในการสั่งซื้อชุดแนะนนำเพื่อน4.เมื่อได้รับรหัสสมาชิก สามารถแนะนำเพื่อนได้ โดยจะได้รับโครงสร้าง 5 ชั้น ตามที่บริษัท วินเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์ จำกัด ของ สคบ. ตลาดแบบตรง ไว้5.โครงสร้างดังนี้ 

ชั้นที่ 1  รับ 10% รับ 100 บาท

ชั้นที่ 2,3,4,5  รับ 2% รับ 20 บาท6.รายได้เกิดจากการขายจริงเท่านั้น สมาชิกต้องมีการแนะนำเพื่อนก่อนถึงจะได้รับรายได้7.สมาชิกเสียค่าถอนเงิน 10 บาท และหักภาษี 3% เมื่อมีการถอนเงิน8.ไม่มีค่าสมัครสมาชิก และ รายเดือน สมาชิกจะมีรายได้เกิดขึ้นจริงเมื่อสมาชิกในโครงสร้าง 5 ชั้น สั่งซื้อ ท่านไม่ต้องสั่งซื้อก็ได้รับรายได้ตามจริง9.บริษัท วินเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์ จำกัด เป็นผู้คัดเลือกร้านอาหาร แต่คุณภาพของอาหารอยู่ที่ร้าน ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเรื่องอาหาร หากมีสมาชิกไม่พอใจในอาหารของแต่ละร้าน ทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกร้านเท่านั้น

คุณสามารถสมัครสมาชิกเลือกชุดแนะนำเพื่อนได้ดังนี้